Genetics of Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Spine: A Mini Review
Shiro Ikegawa
J Bone Metab. 2014;21(2):127-132.   Published online 2014 May 31     DOI: https://doi.org/10.11005/jbm.2014.21.2.127
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Repeated cervical laminoplasty for progressive ossification of posterior longitudinal ligament: a case report
Sh.Sh. Magomedov, P.G. Mytyga
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2023; 87(1): 90.     CrossRef
Radiologic risk factors associated with development of myelopathy in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament of the cervical spine
Woo-Keun Kwon, Chang Hwa Ham, Hong Joo Moon, Joo Han Kim, Youn-Kwan Park
Clinical Neurology and Neurosurgery.2023; 227: 107668.     CrossRef
A novel CCDC91 isoform associated with ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine works as a non-coding RNA to regulate osteogenic genes
Masahiro Nakajima, Masaru Koido, Long Guo, Chikashi Terao, Shiro Ikegawa
The American Journal of Human Genetics.2023; 110(4): 638.     CrossRef
The imaging of cervical spondylotic myeloradiculopathy
Susan Hesni, David Baxter, Asif Saifuddin
Skeletal Radiology.2023; 52(12): 2341.     CrossRef
Correlation Between the Severity of Multifidus Fatty Degeneration and the Size of Ossification of Posterior Longitudinal Ligament at Each Spinal Level
Jinyoung Park, Yong Eun Cho, Kyung Hyun Kim, Sanghoon Shin, Sungjun Kim, Chae Hwan Lim, Seok Young Chung, Yoon Ghil Park
Neurospine.2023; 20(3): 921.     CrossRef
Small extracellular vesicle-mediated miR-320e transmission promotes osteogenesis in OPLL by targeting TAK1
Chen Xu, Zicheng Zhang, Ning Liu, Li Li, Huajian Zhong, Ruizhe Wang, Qianghui Shi, Zifan Zhang, Leixin Wei, Bo Hu, Hao Zhang, Xiaolong Shen, Yue Wang, Yang Liu, Wen Yuan
Nature Communications.2022;[Epub]     CrossRef
Burosumab Treatment for Autosomal Recessive Hypophosphatemic Rickets Type 1 (ARHR1)
Xiuying Bai, Mark Levental, Andrew C Karaplis
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2022; 107(10): 2777.     CrossRef
Development of pluripotent stem cell‐based human tenocytes
Taiki Nakajima, Makoto Ikeya
Development, Growth & Differentiation.2021; 63(1): 38.     CrossRef
Potential Link between Ossification of Nuchal Ligament and the Risk of Cervical Ossification of Posterior Longitudinal Ligament: Evidence and Clinical Implication from a Meta‐Analysis of 8429 Participants
Baoliang Zhang, Guanghui Chen, Xingshuai Gao, Zhongqiang Chen
Orthopaedic Surgery.2021; 13(3): 1055.     CrossRef
Imaging of Calcifying and Ossifying Disorders of the Spine
S.G. Alkhatib, K.A. Shah, K.J. Abrams
Neurographics.2021; 11(1): 49.     CrossRef
Unveiling the genetic variation of severe continuous/mixed-type ossification of the posterior longitudinal ligament by whole-exome sequencing and bioinformatic analysis
Chang-Hyun Lee, Ki Tae Kim, Chi Heon Kim, Eun Young Lee, Sang Gu Lee, Myung-Eui Seo, Ju Han Kim, Chun Kee Chung
The Spine Journal.2021; 21(11): 1847.     CrossRef
Cyclic tensile strain facilitates ossification of the cervical posterior longitudinal ligament via increased Indian hedgehog signaling
Daisuke Sugita, Hideaki Nakajima, Yasuo Kokubo, Naoto Takeura, Takafumi Yayama, Akihiko Matsumine
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Consensus statement on diagnosis and treatment of cervical ossification of posterior longitudinal ligament from Asia Pacific Spine Society (APSS) 2020
Xiao-fei Sun, Yuan Wang, Jing-chuan Sun, Xi-ming Xu, Qing-jie Kong, Yu Chen, Hai-song Yang, Yang Liu, Yong-fei Guo, Guo-dong Shi, Xiong-sheng Chen, De-yu Chen, Yong Shen, Ding-jun Hao, Hong-xing Shen, Qing-san Zhu, Wen Yuan, Lian-shun Jia, Jian-gang Shi
Journal of Orthopaedic Surgery.2020; 28(3): 230949902097521.     CrossRef
The COL6A1 rs201153092 single nucleotide polymorphism, associates with thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament
Peng Wang, Ze Teng, Xiaoguang Liu, Xiao Liu, Chao Kong, Shibao Lu
Molecular Medicine Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Potential role of the IL17RC gene in the thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament
Peng Wang, Xiaoguang Liu, Chao Kong, Xiao Liu, Ze Teng, Yunlong Ma, Lei Yong, Chen Liang, Guanping He, Shibao Lu
International Journal of Molecular Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
IL17RC affects the predisposition to thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament
Peng Wang, Xiaoguang Liu, Xiao Liu, Chao Kong, Ze Teng, Yunlong Ma, Lei Yong, Chen Liang, Guanping He, Shibao Lu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2019;[Epub]     CrossRef
A new single nucleotide polymorphism affects the predisposition to thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament
Peng Wang, Ze Teng, Xiaoguang Liu, Xiao Liu, Chao Kong, Shibao Lu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2019;[Epub]     CrossRef
Ossification of the posterior longitudinal ligament in the cervical spine: a review
Barrett S. Boody, Mayan Lendner, Alexander R. Vaccaro
International Orthopaedics.2019; 43(4): 797.     CrossRef
Calcification of the intervertebral disc and ossification of posterior longitudinal ligament in children
Jun-Jie Du, Yu-Fei Chen, Ye Peng, Xiao-jie Li, Wei Ma
BMC Musculoskeletal Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
Association of IL17RC and COL6A1 genetic polymorphisms with susceptibility to ossification of the thoracic posterior longitudinal ligament in Chinese patients
Peng Wang, Xiao Liu, Bin Zhu, Yunlong Ma, Lei Yong, Ze Teng, Chen Liang, Guanping He, Xiaoguang Liu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2018;[Epub]     CrossRef
Identification of susceptibility loci for thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament by whole-genome sequencing
Peng Wang, Xiao Liu, Bin Zhu, Yunlong Ma, Lei Yong, Ze Teng, Yongqiang Wang, Chen Liang, Guanping He, Xiaoguang Liu
Molecular Medicine Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Targeted next-generation sequencing reveals multiple deleterious variants in OPLL-associated genes
Xin Chen, Jun Guo, Tao Cai, Fengshan Zhang, Shengfa Pan, Li Zhang, Shaobo Wang, Feifei Zhou, Yinze Diao, Yanbin Zhao, Zhen Chen, Xiaoguang Liu, Zhongqiang Chen, Zhongjun Liu, Yu Sun, Jie Du
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Association of miR-146a, miR-149, miR-196a2, and miR-499 Polymorphisms with Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Cervical Spine
Jae Joon Lim, Dong Ah Shin, Young Joo Jeon, Hemant Kumar, Seil Sohn, Hyoung Sik Min, Jang Bo Lee, Sung Uk Kuh, Keung Nyun Kim, Jung Oh Kim, Ok Joon Kim, Alexander E. Ropper, Nam Keun Kim, In Bo Han, Stan Gronthos
PLOS ONE.2016; 11(7): e0159756.     CrossRef
Ultra-early onset of ossification of the posterior longitudinal ligament with congenital rickets
Kazuma Nakagawa, Alexandra N. Galati
Neurology.2016; 87(16): 1738.     CrossRef
The H2 blocker famotidine suppresses progression of ossification of the posterior longitudinal ligament in a mouse model
Yujiro Maeda, Kenichi Yamamoto, Akira Yamakawa, Hailati Aini, Tsuyoshi Takato, Ung-il Chung, Shinsuke Ohba
RMD Open.2015; 1(1): e000068.     CrossRef