Fexaramine Inhibits Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand-induced Osteoclast Formation via Nuclear Factor of Activated T Cells Signaling Pathways
Ting Zheng, Na-Young Kim, Mijung Yim
J Bone Metab. 2017;24(4):207-215.   Published online 2017 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.11005/jbm.2017.24.4.207
Citations to this article as recorded by Crossref logo
“Osteomicrobiology”: The Nexus Between Bone and Bugs
Asha Bhardwaj, Leena Sapra, Abhay Tiwari, Pradyumna K. Mishra, Satyawati Sharma, Rupesh K. Srivastava
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Farnesoid X receptor agonist attenuates subchondral bone osteoclast fusion and osteochondral pathologies of osteoarthritis via suppressing JNK1/2/NFATc1 pathway
Wenhui Hu, Chenhui Cai, Yuheng Li, Fei Kang, Tongwei Chu, Shiwu Dong
The FASEB Journal.2022;[Epub]     CrossRef
The Association of Serum Total Bile Acids With Bone Mineral Density in Chinese Adults Aged 20–59: A Retrospective Cross-Sectional Study
Jingxin Liu, Yuxing Chen, Qi Luo
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
The bridge of the gut–joint axis: Gut microbial metabolites in rheumatoid arthritis
Xiaoyu Xu, Miao Wang, Zikang Wang, Qian Chen, Xixuan Chen, Yingyue Xu, Min Dai, Bin Wu, Yanping Li
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Association between bile acid metabolism and bone mineral density in postmenopausal women
Yu-Xiao Zhao, Yu-Wen Song, Liang Zhang, Feng-Jie Zheng, Xue-Meng Wang, Xiang-Hua Zhuang, Fei Wu, Jian Liu
Clinics.2020; 75: e1486.     CrossRef